Persbericht: ‘Houd Woerden Actief!’ met actieve en gezonde projecten in Woerden

Na 16 jaar houdt Woerden Actief! aan het eind van 2020 op te bestaan. Ter afsluiting organiseert stichting Woerden Actief! een prijsvraag voor groepen inwoners, stichtingen en verenigingen om de leefstijl van Woerdenaren nog een positieve boost te geven. ‘We hopen dat we met deze prijsvraag nog verschillende duurzame en gezonde ideeën kunnen ondersteunen, om de gemeente Woerden ook de komende jaren actief te houden’, aldus het bestuur van de stichting.

Het ontstaan van Woerden Actief!

De aanpak ‘Woerden Actief!’ is in 2004 ontwikkeld als burgerinitiatief. Na onderzoek kwamen Maarten Stiggelbout, Ad Hoeboer en Egbert Egberts tot de conclusie dat veel Woerdenaren onvoldoende sportten en een ongezonde levensstijl hadden. Bestuurslid Maarten Stiggelbout: ‘We organiseerden in september 2004 een succesvolle kick-off bijeenkomst waar 16 verschillende partijen op af kwamen. Vervolgens verscheen in 2005 wekelijks een column in het Woerdens Nieuwsblad over beweging en gezonde voeding. Clemence Ross, indertijd staatssecretaris bij het Ministerie van VWS schreef de eerste, Erica Terpstra destijds bestuurslid van NOC*NSF de laatste en in 2006 is de stichting officieel opgericht.’ Joost Avis, voorzitter van de stichting: ‘Jarenlang hebben wij ons, door verbinding te zoeken met de gemeente, zorgverleners, scholen en andere organisaties, ingezet om de leefstijl van alle Woerdenaren van 0 tot 100 jaar, te bevorderen. Inmiddels zijn er veel meer maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven die dit doel nastreven. Ons doel was altijd om onszelf overbodig te maken. Je zou kunnen zeggen dat dat nu gebeurd is’.

Succesvolle aanpak

In de afgelopen jaren heeft de stichting diverse Woerdense projecten geïnitieerd en ondersteund. Mooie voorbeelden daarvan zijn de wandelroutes door Woerden, de zogenoemde ‘Ommetjes’, een GPS wandeltocht ism het Kalsbeek College, rolstoel- en rollatorroutes ism zorgorganisaties en de Stichting Gehandicapten Platform en het reïntegratietraject Stapjefitter ism de gemeente Woerden, Welzijn Woerden, Ferm Werk, Fysiotherapeuten Maatschap Woerden en sportverenigingen. Daarnaast heeft Stichting Woerden Actief! ook een bijdrage geleverd aan de aanleg van het trimparcours in het wijkpark Molenvliet en de website beweegwijzerwoerden.nl ism Beweegteam Woerden.

De integrale werkwijze van de stichting is voor verschillende organisaties een bron van inspiratie geweest. De aanpak is bijvoorbeeld verwerkt in zowel de lokale sportnota als de Nota Volksgezondheid. In 2009 is de aanpak Woerden Actief! ook beschreven als één van de succesvolle Europese aanpakken ter verbetering van de gezonde leefstijl door het toonaangevende Europese gezondheidsinstituut EuroHealthnet. Via het Programma Lokaal Aktief (van het Gezondheisinstituut NIGZ,  de stichting Woerden Actief! en de provinciale sportraden) hebben in de periode 2006-2012 25 gemeenten de aanpak uit Woerden hebben geadopteerd; vooral Friesland en Noord Holland werden Lokaal Aktief.  In 2013 is de aanpak ook erkend als een succesvolle interventie op het terrein van overgewicht voor volwassenen in de Europese Unie door het internationale netwerk Spotlight. Op 1 december 2014 ontving Gezonde Slagkracht Woerden de ZonMw Parel. Deze onderscheiding kan gezien worden als een onderscheiding van de integrale aanpak Woerden Actief!

Prijsvraag ‘Houd Woerden Actief’ en voorwaarden

‘Onze aanpak en onze projecten zijn inmiddels voldoende geborgd in de Woerdense samenleving. Als bestuur hebben we daarom unaniem besloten om de stichting op te heffen. Wij hebben de prijsvraag ‘Houd Woerden Actief’ bedacht om op een ludieke en passende wijze afscheid te kunnen nemen. In de aanpak van de stichting hebben beweging, een gezonde leefstijl en verbinding altijd centraal gestaan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat projecten voor langere tijd een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de inwoners van Woerden. Daarom zijn dit ook belangrijke voorwaarden voor deelnemers aan de prijsvraag’, aldus bestuurslid Ad Hoeboer.

Voor de aanvragen zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

  • Uw project is erop gericht om inwoners van de gemeente Woerden actief/actiever te laten zijn;
  • Uw project is duurzaam en levert voor langere tijd een bijdrage aan de gezonde en actieve leefstijl van inwoners van de gemeente Woerden;
  • Uw project creëert verbinding tussen verschillende doelgroepen. In uw motivatie is tevens terug te lezen op welke manier u de verbinding realiseert en duurzaam probeert te borgen;
  • Uw project is afkomstig van een stichting, een vereniging of een groep inwoners uit (één van de kernen van de) gemeente Woerden;
  • Uw project start uiterlijk binnen 6 maanden na toekenning van het bedrag;
  • U onderbouwt uw project met een gedetailleerde begroting. Wanneer uw project meer kost dan het maximaal toe te kennen bedrag, ziet de jury ook graag een plan voor de verdere financiering;

NB: Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld voor stichtingen die op commerciële basis uitvoering geven aan maatschappelijke taken.

Om voor ondersteuning van uw project in aanmerking te komen dient u uw aanvraag, met een motivering en bijbehorende begroting, voor 15 oktober 2020 in te dienen bij de jury. U kunt dit e-mailen naar het mailadres prijsvraagwoerdenactief@gmail.com

De ideeën worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury. Begin november ontvangen de prijswinnaars persoonlijk bericht van het bestuur van de stichting. De winnende  projecten ontvangen in een feestelijke bijeenkomst eind november 2020 maximaal 1000 om het project te kunnen realiseren.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over Woerden Actief! en de prijsvraag kunt u contact opnemen met de voorzitter Joost Avis, via e-mail: ja.avis@outlook.com of telefonisch : 0622 49 24 00

No comments yet.

Geef een reactie