Over Woerden Actief!

 

Logo Woerden Actief!

Het oude logo van Woerden Actief!

De oprichting van het burgerinitiatief Woerden Actief

In april 2004 werd door de initiatiefnemers van Woerden Actief uit onderzoeksresultaten geconcludeerd dat veel Woerdenaren onvoldoende sporten en een ongezonde levensstijl hebben. Vervolgens werd in september 2004 een bijeenkomst georganiseerd met vele partijen en op 9 december was Woerden Actief een feit.
Na deze aanloop kon Woerden Actief! als burgerinitiatief in 2005 daadwerkelijk aan de slag!
Anno 2014 is Woerden Actief! uitgegroeid tot een breed politiek en maatschappelijk gedragen
samenwerkingsverband dat door de hele samenleving heenloopt: van onderwijs, welzijn en zorg tot bedrijfsleven en sport!

Kijk voor meer informatie over de partners ook op Partnerpagina. 

Missie

Woerden Actief is een beweging die sport(gerelateerde)organisaties activeert en ondersteunt met als doel om de bevolking meer te laten sporten en bewegen en actief te laten meedoen in de samenleving. Woerden Actief staat daarmee voor de bevordering van gezondheid en kwaliteit van leven van de bevolking.

Visie

Wij willen mensen laten zien hoe belangrijk hun fysieke welzijn is. We gaan er vanuit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefstijl. Er zijn echter kwetsbare groepen in de samenleving die om diverse redenen (o.a. onvoldoende taalkennis, gebrek aan kennis, geld en omgevingsondersteuning) extra ondersteuning behoeven. We richten ons in het bijzonder op de kwetsbare doelgroepen.

Wat is onze ambitie?

Woerden Actief biedt haar netwerk van sport(gerelateerde)organisaties ondersteuning op het terrein van integraal samenwerken.

In samenwerking met partners verbeteren we de kwaliteit en doelmatigheid van sport, zorg en welzijn zowel lokaal, regionaal en landelijk welke toegang biedt tot een gezonde leefstijl en welbevinden van mensen.

Hoe gaan we te werk?

Woerden Actief opereert als een spreekwoordelijke ‘luis in de pels’ en spreekt organisaties aan op hun rol bij het bevorderen van het welzijn van de bevolking en die van de Woerdense bevolking in het bijzonder. Woerden Actief ondersteunt lokale organisaties bij de aanvraag van subsidies voor projecten op het gebied van welzijn in de meest brede zin. Woerden Actief wijst de bevolking op de noodzaak van voldoende beweging in combinatie met gezond eten en drinken door bekendheid te geven aan het positieve effect door de band tussen lichaamsbeweging en gezonde voeding en een gezond gewicht. Woerden Actief stimuleert participatie door juist kwetsbare groepen als vrijwilliger te binden aan sportverenigingen.

Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?

De initiatieven:

  • het Ommetjesplan. Laagdrempelige wandelroutes om de hoek voor iedereen;
  • het Stapjefitter reintegratie-traject. Stapsgewijs naar meer meedoen in de samenleving;
  • Samen Fit & Vitaal.

We ondersteunen:

  • het Woerdense Sportoverleg (met 3 personen);
  • het Beweegteam Woerden.

We faciliteren: