Samen Fit & Vitaal

Aanleiding voor het programma
Onze gezondheid wordt steeds slechter door de manier waarop wij leven: we eten teveel en te ongezond. En we bewegen te weinig. Hierdoor neemt de kans op overgewicht en ziekten, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte, een beroerte, kanker en depressie toe. Daarnaast neemt met de toenemende leeftijd neemt ook het aantal valongevallen toe, wat de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen negatief beïnvloedt.

Het veranderen van de leefstijl is makkelijker als men er samen met anderen aan werkt. Welzijn Woerden, de stichting Woerden Actief en Vierstroom Weten&Eten hebben hiervoor de cursus Samen Fit & Vitaal opgezet.

Doelgroep
Het programma richt zich zelfstandig wonende kwetsbare ouderen (65-plus). Er wordt een groep gevormd van 10-15 personen, die gezamenlijk het programma volgen.

Om de juiste doelgroep te werven maakt men gebruik van meerdere kanalen: huisartsen en praktijkondersteuners van de huisartsen (POH’ers) en ouderen consulenten. Ook worden huidige MBvO deelnemers gevraagd of er in hun directe omgeving mensen zijn die in aanmerking kunnen komen.

Doelstellingen
Doelstelling 1: het bevorderen van een gezonde leefstijl van senioren, met nadruk op de combinatie bewegen, valpreventie, gezonde voeding en gezond gewicht.

Doelstelling 2: Na het Samen Fit & Vitaal programma stromen de deelnemers in bij de bestaande, lokale bewegingsactiviteiten: waaronder MBvO gymnastiek,- zwemmen,- dansen, wandel- en fietsgroepen, koersbal en bowls.

Inhoud van het programma
De cursus duurt 9 weken. Het begint met een fitheidstest en interview. De deelnemer stelt – samen met een coach – zijn/haar eigen doelen.
Daarna gaat men 9 weken lang aan de slag met een beweegprogramma in combinatie met gezonde voedingsvoorlichting. Deelnemers maken tevens kennis met diverse vormen van gezond bewegen. Het betreft een combinatie van 9 weken van Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten en de In Balans aanpak.
Samen Fit & Vitaal eindigt met een tweede fitheidstest en een eind gesprek waarin de deelnemer met de coach een vervolgtraject mede bepaalt. In principe stromen de meeste deelnemers door in reguliere MBvO groepen. Een deel zal echter een andere keuze maken, zoals naar een sportvereniging gaan of zelfstandig wandelen, fietsen of zwemmen.

Meer Bewegen voor Ouderen
MBvO activiteiten worden aangeboden door Welzijn Woerden en zijn heel gevarieerd. Er wordt gewerkt aan de kracht, lenigheid, coördinatie en conditie. De activiteiten hebben niet alleen een sportief maar ook een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezamenlijk koffie/thee gedronken, soms ontstaan buiten de les telefooncirkels of gaat men gezamenlijk iets ondernemen. Alle docenten hebben naast hun opleiding voor sportleraar, fysiotherapeut etc., een speciale opleiding Meer Bewegen voor Ouderen gedaan.

In Balans
In Balans is een bewezen effectieve groepscursus voor zelfstandig wonende 65-plussers met valangst, beweegarmoede en/ of gebruik maken van loophulpmiddelen zoals stok en rollator. In Balans is een interventie waarin voorlichting wordt gecombineerd met oefeningen (training) op basis van interne stijlen (Tai Chi) gericht op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit. In Balans cursussen worden gegeven door lokale gecertificeerde MBVO docenten. Dit kunnen ook buurtsportcoaches zijn.

Meer informatie: Maarten Stiggelbout,  e-mail: mstiggelbout@ziggo.nl

Samen Fit & Vitaal