Stapjefitter

sf-logo

Stapjefitter is een programma waarin mensen met een uitkering en ongezonde leefgewoonten en mogelijk onvoldoende vaardigheden in de Nederlandse taal, groepsgewijs actief aan de slag gaan met hun eet- en beweeggedrag en actieve deelname in de samenleving.

Inhoud van het programma

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die inspeelt op het verbeteren van gezondere voedingsgewoontes, verantwoord sport- en beweeggedrag, meer contacten met andere mensen door het ondernemen van activiteiten, dan wel het doen van vrijwilligerswerk en mogelijk het verbeteren van de Nederlandse taal. De doelgroep betreft re-integratie cliënten uit de participatieladder treden 1-2 met een ongezonde leefstijl – deels met een achterstand in hun kennis van de Nederlandse taal. De trainingsvorm in groepsverband is de eerste stap om isolatie te doorbreken en/of het sociale netwerk te vergroten. Deelnemers wonen daarbij wekelijks een voorlichtingsbijeenkomst bij m.b.t. sport en bewegen, gezonde voeding en sociaal participeren. Daarnaast wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd waarbij men diverse sport- en beweegvormen krijgt aangeboden. Nadruk ligt hierbij op het leren samenwerken.

De groepsgrootte van 12 tot 16 deelnemers is afgestemd op het verwachte niveau van de deelnemers (de geconstateerde status op de participatieladder wordt hierbij als vertrekpunt gezien).

Samenwerkingspartners
De kracht van Stapjefitter is dat verschillende disciplines die zich bezig houden met re-integratie de handen ineen slaan. Het project wordt ontwikkeld en gecoördineerd door Woerden Actief, ism Welzijn Woerden. Voor de uitvoeringsfase wordt samengewerkt met re-integratieconsulenten, een welzijnsorganisatie, een reïntegratiebedrijf, een taalaanbieder en een lokale sportvereniging. We sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingsstructuren.

Erkende interventie
Stapjefitter is in december 2016 door Kenniscentrum Sport erkend als ‘Goed Beschreven interventie’.
Klik hier door naar de pagina van Kenniscentrum Sport, waarop Stapjefitter is vermeld.
Klik hier door naar de informatie over Stapjefitter op de website Netwerk in Beweging.

Deelneemster: ‘Ik ben door mijn deelname aan Stapjefitter inmiddels 10 kilo ben afgevallen. Ik voel me sterker en mijn dagelijkse handelingen  gaan steeds makkelijker. Ik krijg meer zelfvertrouwen en het is makkelijker geworden om de dagen af te kunnen sluiten met een positieve gebeurtenis. En zo kan ik nog wel doorgaan met vruchten plukken…! Dank jullie wel!

Voor meer informatie over Stapjefitter, neem contact op met Maarten Stiggelbout,  e-mail: mstiggelbout@ziggo.nl