Europese erkenning aanpak ‘Woerden Actief’ en interventie ‘Stapjefitter re-integratie’.

De World Obesity Federation lanceert een nieuwe interactieve atlas die zo’n 80 Europese maatschappelijke initiatieven ter preventie van obesitas in kaart brengt. Op de kaart staan initiatieven uit 24 Europese landen met een link naar de projectwebsites, details van de interventies en informatie over de doelgroepen. De nadruk ligt op volwassenen, waaronder de achterstands- en lage inkomensgroepen.

De aanpak ‘Woerden Actief’ en de interventie ‘Stapjefitter re-integratie’ zijn opgenomen in deze WebAtlas om als voorbeeld te dienen voor een internationaal publiek van wetenschappers en gezondheidsbevorderaars.

SPOTLIGHT project
De nieuwe Atlas maakt deel uit van het SPOTLIGHT project (Sustainable Prevention of Obesity Through Integrated Strategies) , een door de EU gesubsidieerd programma (3 miljoen euro uit het FP7 programma). Coördinator is het VU Medisch Centrum, de data zijn verzameld door de Universiteit Maastricht en Bergen University (Noorwegen).

“Het is bemoedigend om zoveel verschillende benaderingen te zien voor de aanpak van obesitas en bevordering van gezondheid bij volwassenen”, aldus Dr. Tim Lobstein, policy director van de World Obesity Federation. “We wisten al dat er veel interventies ingezet worden voor kinderen op scholen en gezondheidscentra, maar juist op volwassen leeftijd is het risico op overgewicht het grootst.”

Woerden Actief!
Ter bevordering van een gezonde leefstijl van de Woerdense bevolking is de integrale methode Woerden Actief ontwikkeld. Woerden Actief tracht zoveel mogelijk aan te haken bij het bestaande aanbod, dat waar mogelijk versterkt wordt. Waar gewenst wordt nieuw aanbod ingezet. Waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande goede voorbeelden of nieuwe methoden ontwikkeld worden.
Er is samenwerking met de gemeente, Welzijn Woerden, GGD Midden Nederland, Sportservice Midden Nederland, diverse lokale organisaties, de sportverenigingen, (koepels van) scholen, het bedrijfsleven (mede via de verschillende ondernemerskringen en -organisaties) en de wijkplatforms. De regionale en lokale pers wordt actief betrokken bij diverse acties, kortom IEDEREEN DOET MEE

Meedoen door Stapjefitter
Specifiek voor werkzoekenden, die re-integreren is de aanpak Stapjefitter ontwikkeld. Het programma van 18 weken bevordert een gezonde leefstijl en participatie in de samenleving. Doel is deze cliënten vanuit participatieladder trede 1 te laten stijgen naar trede 3, waarbij men deelneemt aan vrijwilligerswerk en/of lid is van een sportvereniging.

Zie www.worldobesity.org/what-we-do/policy-prevention/projects/spotlight/intervention-atlas/

Contactpersoon voor de pers:
Woerden Actief, Stapjefitter, Maarten Stiggelbout, 06 34443230, m.stiggelbout@ziggo.nl

No comments yet.

Geef een reactie