ZonMw Parel voor Woerden Actief!

Woerden Actief! ontving 1 december een ZonMw Parel vanuit het programma Gezonde Slagkracht. Het breed gedragen programma levert niet alleen gezondheidswinst op, ook de participatie van burgers neemt toe.

Woerden Actief! bevordert de gezondheid en participatie van alle inwoners: jong en oud, met en zonder beperking. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers met een ongezonde leefstijl. Maarten Stiggelbout, een van de initiatiefnemers: ‘We werken met een integrale methode, gericht op afstemming tussen verschillende beleidsterreinen en intersectorale samenwerking. Een mooi voorbeeld is het jaarlijkse wandelevenement voor mensen met een loopbeperking. Leerlingen van de vmbo-school organiseren dit als leerproject, samen met een woonzorgcentrum. Iedereen is zo enthousiast dat de aanpak inmiddels structureel onderdeel is van het schoolbeleid.’

Winst in gezondheid én participatie
Woerden Actief! levert niet alleen gezondheidswinst op, ook de participatiegraad van kwetsbare burgers neemt toe. Katinka Meiborg van Welzijn Woerden: ‘Dat blijkt bijvoorbeeld bij Stapjefitter, een leefstijlprogramma voor mensen in een re-integratietraject. De deelnemers hebben na afloop onder meer een lagere BMI en geven zichzelf een hoger cijfer voor hun eigen gezondheid, beweeggedrag en voedingspatroon. Wat betreft hun maatschappelijke participatie: de helft doet inmiddels vrijwilligerswerk en veel anderen zijn aangehaakt bij een sportvereniging. Sommige deelnemers weten ook hun partner en kinderen te motiveren om ook te gaan bewegen. Een prachtig resultaat.’

Woerden als Europese best practice
Als belangrijke succesfactor noemt Stiggelbout het feit dat Woerden Actief! een mix is van professionele inzet en burgerparticipatie. Dat zorgt voor draagvlak. ‘In de projectgroep zitten veel deskundige plaatsgenoten, van een gepensioneerde fysiotherapeut tot iemand die al jaren in het onderwijs zit.’ Meiborg is trots op de duurzame veranderingen die het programma weet te bereiken. ‘In 2009 had nog geen enkele basisschool gezondheidsbeleid. Inmiddels werken negen scholen structureel aan dat thema.’

Contactpersoon voor de pers:
Woerden Actief, Maarten Stiggelbout, 06 34443230, m.stiggelbout@ziggo.nl

No comments yet.

Geef een reactie