Prijsvraag: Houd Woerden Actief!

Doe mee en win 1000 voor je idee!

Stichting Woerden Actief! daagt inwoners van de gemeente Woerden uit om projecten te bedenken die Woerden actief en gezond gaan houden. Voor de beste ideeën stelt de stichting (ten hoogste)  € 1.000,- ter beschikking, om het project te kunnen realiseren.

De stichting nodigt u uit om als groep inwoners, of als lid van een stichting of vereniging in de gemeente Woerden met een  idee te komen om een actiever, gezonder en meer verbonden Woerden te creëren. De ideeën kunnen uiterlijk 15 oktober 2020 worden ingediend per mail door te mailen naar prijsvraagwoerdenactief@gmail.com.  Alle ideeën zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury. Op dit moment is de jury nog niet bekend.

Regels en voorwaarden:

Alleen aanvragen die voldoen aan de volgende voorwaarden komen in aanmerking voor beoordeling door de jury:

  • Uw project is erop gericht om inwoners van de gemeente Woerden actief/actiever te laten zijn;
  • Uw project is duurzaam en levert voor langere tijd een bijdrage aan de gezonde en actieve leefstijl van inwoners van de gemeente Woerden;
  • Uw project creëert verbinding tussen verschillende doelgroepen. In uw motivatie is tevens terug te lezen op welke manier u de verbinding realiseert en duurzaam probeert te borgen;
  • Uw project is afkomstig van een stichting, een vereniging of een groep inwoners uit (één van de kernen van de) gemeente Woerden;
  • Uw project start uiterlijk binnen 6 maanden na toekenning van het bedrag;
  • U onderbouwt uw project met een gedetailleerde begroting. Wanneer uw project meer kost dan het maximaal toe te kennen bedrag, ziet de jury ook graag een plan voor de verdere financiering;

NB: Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld voor stichtingen die op commerciële basis uitvoering geven aan maatschappelijke taken.

Om voor ondersteuning van uw project in aanmerking te komen dient u uw aanvraag, met een motivering en bijbehorende begroting, voor 15 oktober 2020 in te dienen bij de jury. U kunt dit e-mailen naar het mailadres prijsvraagwoerdenactief@gmail.com.
Begin november ontvangen de prijswinnaars persoonlijk bericht van de stichting. Een feestelijke prijsuitreiking zal eind november worden gehouden.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

—————————————————————————————————————————————————

Voor meer informatie over Woerden Actief! en de prijsvraag kunt u contact opnemen met de voorzitter Joost Avis, via e-mail: ja.avis@outlook.com of telefonisch : 0622 49 24 00

No comments yet.

Geef een reactie