Gezond eten en gewicht

Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht meer kans hebben op ernstige ziekten. Dit zijn bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Niet alleen overgewicht, maar ook ondergewicht kan gezondheidsklachten veroorzaken.

Of je een gezond gewicht hebt kun je berekenen op 2 manieren:
1. door je Body Mass Index (BMI) te bepalen;
2. door je middelomtrek te meten.
In de praktijk geven de Body Mass Index (BMI) en de middelomtrek meestal dezelfde uitkomst. Als dat niet zo is, kan het beste het resultaat van de middelomtrek worden aangehouden, omdat deze het extra risico van te veel buikvet meeneemt.
Bepaal je BMI
De BMI geeft de verhouding weer tussen je gewicht en je lengte. Sommige bevolkingsgroepen hebben een andere lichaamsbouw, bijvoorbeeld Aziaten en Hindoestanen. Voor hen zijn de BMI-scores anders.
Bereken nu je BMI en bekijk daarna in de tabel wat jouw uitkomst betekent.

Oordeel Advies BMI mannen en vrouwen
Ondergewicht Probeer aan te komen Lager dan 18,5
Gezond gewicht Probeer op gewicht te blijven Tussen 18,5 en 25
Overgewicht (gevarenzone komt in beeld)  Probeer af te vallen (zorg in ieder geval dat je niet aankomt)  Tussen 25 en 30
Obesitas (Verhoogd risico)  Probeer onder begeleiding af te vallen  Meer dan  30

Bepaal je middelomtrek

Naast je gewicht is het ook belangrijk waar het vet zich bevindt op het lichaam. Vet in en rond de buik is slecht voor je gezondheid.

  1. Meet de middelomtrek tussen de onderkant van het onderste rib en de bovenkant van het bekken.
  2. Adem uit en lees jouw middelomtrek af.
Oordeel Advies Mannen middelomtrek Vrouwen middelomtrek
Ondergewicht Probeer aan te komen Omtrek kleiner dan 79 cm Omtrek kleiner dan 68 cm
Gezond gewicht Probeer op gewicht te blijven Omtrek tussen 79 en 94 cm Omtrek tussen 68 en 80 cm
Overgewicht (gevarenzone komt in beeld) Probeer af te vallen (zorg in ieder geval dat je niet aankomt) Omtrek tussen 94 en 102 cm  Omtrek tussen 80 en 88 cm
 Obesitas (verhoogd risico) Probeer onder begeleiding af te vallen  Omtrek groter dan 102 cm  Omtrek groter dan 88 cm