Stapjefitter erkend door Kenniscentrum Sport

In samenwerking met Welzijn Woerden, de Gemeente Woerden, Beweegteam Woerden, de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden, Ferm Werk en Clytoneus is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het programma Stapjefitter. En met succes! We zijn trots dat de gezondheidsinterventie voor re-integratiecliënten nu ook door Kenniscentrum Sport is erkend als ‘Goed Beschreven’ interventie. Stapjefitter is nu ook opgenomen in de database ‘Effectief Actief’ en kan ook door andere gemeenten als interventie worden ingezet.

Wat is Stapjefitter?

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die inspeelt op het verbeteren van gezondere voedingsgewoontes, verantwoord sport- en beweeggedrag, meer contacten met andere mensen door het ondernemen van activiteiten, dan wel het doen van vrijwilligerswerk en mogelijk het verbeteren van de Nederlandse taal. De doelgroep betreft re-integratie cliënten uit de participatieladder treden 1-2 met een ongezonde leefstijl – deels met een achterstand in hun kennis van de Nederlandse taal. De trainingsvorm in groepsverband is de eerste stap om isolatie te doorbreken en/of het sociale netwerk te vergroten. Deelnemers wonen daarbij wekelijks een voorlichtingsbijeenkomst bij m.b.t. sport en bewegen, gezonde voeding en sociaal participeren. Daarnaast wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd waarbij men diverse sport- en beweegvormen krijgt aangeboden. Nadruk ligt hierbij op het leren samenwerken.

Meer info?

Klik hier door naar de website van het Kenniscentrum Sport, waar Stapjefitter is terug te vinden.