Stapjefitter: succesvolle aanpak bij re-integratie

Persbericht

Woerden, 31 januari 2017

Vanaf maart tot en met oktober 2016 voerde Welzijn Woerden in samenwerking met Ferm Werk, de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden en de stichting Woerden Actief een pilot uit van het (re)integratieproject Stapjefitter. De pilot is succesvol geëvalueerd en laat mooie resultaten zien. Stapjefitter heeft geleid tot een verbetering van de gezondheid en een toename in participatie in de samenleving bij de deelnemers. Het Kenniscentrum Sport (het landelijk instituut voor sport en bewegen) heeft in december 2016 Stapjefitter landelijk erkend als een goede interventie voor re-integreren in de samenleving.

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die inspeelt op het verbeteren van gezondere voedingsgewoontes, verantwoord sport- en beweeggedrag, meer contacten met andere mensen door het ondernemen van activiteiten, dan wel het doen van vrijwilligerswerk en mogelijk het verbeteren van de Nederlandse taal. De doelgroep betreft re-integratie cliënten met een ongezonde leefstijl – deels met een achterstand in hun kennis van de Nederlandse taal. De trainingsvorm in groepsverband is de eerste stap om isolatie te doorbreken en/of het sociale netwerk te vergroten.
De deelnemers wonen wekelijks een voorlichtingsbijeenkomst bij m.b.t. sport en bewegen, gezonde voeding en sociaal participeren. Daarnaast wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd waarbij men diverse sport- en beweegvormen krijgt aangeboden. Nadruk ligt hierbij op het leren samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Taalles wordt in een derde dagdeel aangeboden voor degenen die dit nodig hebben.

Resultaten: Van de oorspronkelijke 15 deelnemers hebben 11 het gehele project afgerond. De deelnemers hebben na afloop van Stapjefitter een afname van  hun gewicht en Bodymass Index (BMI=mate van overgewicht). Deelnemers scoorden een hoger cijfer op de ervaren gezondheid, het beweeggedrag, voedingsgedrag en de participatie (betreft vooral meedoen aan vrijwilligerswerk). Vrijwel alle deelnemers zijn na afloop actief in een of andere vorm van vrijwilligerswerk. De deelnemers zijn unaniem heel tevreden met Stapjefitter. Het programma krijgt van de deelnemers het rapportcijfer 9 (schaal 1 tot 10). Ze vinden vooral het voedingsaspect, het team docenten en de sfeer / gezelligheid in de groep zeer positief. Degenen die meededen aan het taalonderdeel waren ook positief over dit onderdeel en hebben er veel aan gehad.

Deelnemers hebben zelf het gevoel dat het groepsprogramma ze goed ondersteund heeft bij het oppakken van een gezonde leefstijl en het meedoen in de samenleving, ieder op een eigen wijze. Een van de deelnemers – Anne Steevels –  is na de 18 weken een vervolg wandelgroep opgestart, onder de naam Stapje Verder. Hierbij wandelen wekelijks diverse Woerdenaren, waaronder oud-deelnemers, mee. Dit is succesvol meedoen!

Het succes van Stapjefitter is ook op (inter)nationaal niveau niet onopgemerkt gebleven. Het Kenniscentrum Sport (het landelijk instituut voor sport en bewegen) heeft in december 2016 Stapjefitter landelijk erkend als een goede interventie voor re-integreren in de samenleving. De Europese Unie heeft dat in het kader van het Spotlight project ook gedaan voor Europa.  Momenteel wordt overleg gevoerd om Stapjefitter structureel in te voeren in Woerden en met diverse andere gemeenten (en regio’s) om Stapjefitter ook daar te initiëren.

Wilt u meer informatie over het programma?
Neem dan contact op met Maarten Stiggelbout, e-mail: m.stiggelbout@ziggo.nl, m: 0634443230