Woerdense politici moeten op hun stappen passen

De actie ‘Politiek in Beweging’ is een initiatief van de stichting Woerden Actief. Ongeveer zes jaar geleden stak een aantal enthousiaste Woerdenaren onder die naam de koppen bij elkaar om meer samenhang te creëren tussen alle activiteiten die binnen de gemeente werden georganiseerd om een gezonde levensstijl te bevorderen. “Inmiddels is er een goede samenwerking ontstaan tussen sportclubs, scholen en welzijnsorganisaties. Dat we door onze programma’s en projecten steeds meer in aanraking kwamen met de lokale politiek is een logisch gevolg”, zegt Maarten Stiggelbout van de stichting. Eenmaal per jaar presenteert Woerden Actief in een presentatie haar belangrijkste wapenfeiten aan het college van B&W en de gemeenteraad. Er zijn gedurende het hele jaar meerdere programma’s voor kwetsbare groepen zoals jongeren, mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt en ouderen. Stuk voor stuk initiatieven die de warme belangstelling hebben van de beleidsbepalers in Woerden. Nu is de politiek zelf de belangrijkste doelgroep van een actie en moet zij zelf in beweging komen.

Stiggelbout liep al een tijdje rond met het idee om politici op een ludieke manier te koppelen aan de stappenteller, een instrument waar hij heilig in gelooft. In 2005 – toen Stiggelbout nog werkte voor TNO – onderzocht hij al het effect van de stappenteller. Stiggelbout kwam tot de conclusie dat het een betaalbaar en laagdrempelig middel is om mensen bewust te maken van hun bewegingspatroon. “Mensen die niets extra’s doen komen door hun bewegingen op en rond het huis tot ongeveer zesduizend stappen per dag. Met de norm van een half uur actief bewegen per dag komen er nog vierduizend bij.” De vraag is nu of politici dat aantal halen. De komende weken nemen Burgemeester en Wethouders en de meerderheid van de gemeenteraad de proef op de som. Het moment is bewust gekozen. Stiggelbout: “Met de verkiezingen in aantocht hebben meer mensen interesse in de politiek. Peilingen zijn aan de orde van de dag. Onze stappenbarometer die we periodiek publiceren is dan een aardige extra peiling.”

De deelnemers krijgen naast een stappenteller, ook een Caloriewegwijzer en een folder die duidelijk maakt welke keuzes mensen kunnen maken om gezonder te gaan leven. De resultaten verschijnen in lokale media en Stiggelbout hoopt dat de politici ook via social media aan andere Woerdenaren laten weten hoe zij de actie ervaren. Ondanks dat het campagnetijd is verwacht hij niet dat raadsleden en wethouders eventuele goede prestaties inzetten in de strijd om de kiezer. “Ze mogen er best trots op zijn als ze goed bewegen, maar de stappenteller levert geen keihard wetenschappelijk bewijs op. Het is een goede indicatie, maar geen geschikte basis voor beleid of standpunten. Zo is deze actie ook niet bedoeld. Het gaat om directe manier van bewustwording.”

Naast Woerden zijn er al meer gemeenten die meedoen aan de actie ‘Politiek in Beweging!’, en dat aantal neemt wekelijks toe. Verwonderlijk is dat niet, want de stichting Woerden Actief heeft door bewezen succes geleid tot soortgelijke organisaties in andere gemeenten. Er is door het gezondheidsinstituut NIGZ in samenwerking met NISB en de stichting Woerden Actief een handboek opgesteld dat ervoor zorgt dat informatie over verschillende projecten en bewegingsinterventies vrij toegankelijk is en via de aanpak Lokaal Actief breidt het netwerk zich uit tot nu al meer dan dertig gemeenten in Nederland. “De actie ‘Politiek in Beweging!’is mediageniek en vindt plaats op het juiste moment. Als er veel gemeenten aanhaken kunnen we het belang van voldoende bewegen nog beter onder de aandacht brengen en is het misschien wel meer dan een ludiek initiatief.” Als het aan Stiggelbout ligt waait ‘Politiek in Beweging!’ sowieso niet zomaar over. De resultaten en ervaringen van politici komen terug in een presentatie en worden eventueel gebundeld in een boekje.

Voor meer informatie: Maarten Stiggelbout, m.stiggelbout@planet.nl of 06-34443230