Partners

Woerden Actief! werkt samen met verschillende organisaties.
De lokale samenwerkingspartners zijn in de onderstaande lijst weergegeven.

 • Gemeente Woerden
 • Sportoverleg Woerden
 • Welzijn Woerden
 • Beweegteam Woerden
 • Thuiszorgorganisaties Careyn en Vierstroom
 • Kalsbeek College, Minkema College en basisscholen
 • Ergo Control
 • Fysiotherapeuten Maatschap Woerden

Daarnaast wordt samengewerkt met zorginstellingen, sportverenigingen, (koepels van) scholen, bedrijfsleven (via verschillende ondernemerskringen en -organisaties) en wijkplatforms.

Ook is de brede ondersteuning door samenwerkingspartners vanuit het landelijk netwerk van belang.
Landelijke samenwerkingspartners zijn onder andere:

 • VWS
 • ZonMw
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • NOC*NSF
 • Vereniging Sport en Gemeenten
 • Welzijnskoepel Movisie
 • Sportservicepunt Utrecht (voorheen Sportservice Midden Nederland)
 • GGD Midden Nederland
 • Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO)

Wilt u samenwerkingspartner worden?

Woerden Actief! staat open voor nieuwe, kansrijke vormen van samenwerking. Heeft u zelf een idee voor een nieuw project of wilt u uw organisatie aanmelden als mogelijke nieuwe partner, neem dan contact op met Woerden Actief!