Projecten

‘Ommetjes wandelen in Woerden’

 

Wandel Ommetjes stimuleren Woerdenaren om meer te bewegen in de eigen omgeving. Dit initiatief sluit goed aan bij de impuls ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het Ministerie van VWS. Ook draagt het bij aan het realiseren van een gezonder en vitaler Nederland. En niet te vergeten, wandelen is een prettige vrijetijdsbesteding en kan gezellig zijn.

 

In Westerse landen is in de afgelopen decennia overgewicht enorm toegenomen. Ook in Nederland is dit het geval. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Onlangs verschenen weer nieuwe data van het RIVM waaruit blijkt dat 60% van de volwassen mannen en 44% van de vrouwen overgewicht hebben.

Daarom stimuleert het Ministerie van VWS het ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ de komende jaren.

Een van de belangrijke factoren die bij de preventie van overgewicht een rol speelt is ons beweeggedrag. Lichamelijke inactiviteit is een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Om de gezondheid te bevorderen heeft men de Nederlandse Norm Gezond Bewegen geformuleerd, deze luidt: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle, dagen van de week; voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij volwassenen zijn wandelen met 5-6 km/u (dus flink doorwandelen) en fietsen met 15 km/u.

Om overgewicht tegen te gaan, zou men zelfs 60 minuten moeten bewegen. Veel Nederlanders voldoen over het hele jaar genomen niet aan de NNGB. Om mensen tot meer bewegen te stimuleren, dienen de drempels weggenomen te worden. Hierbij moet worden gedacht aan zorgdragen voor kennis over het belang van voldoende bewegen, kennis mbt het beweegaanbod, het beweegaanbod dient eenvoudig beschikbaar, liefst dichtbij huis, en goed toegankelijk te zijn.

 

Daarom is in Woerden een Ommetjesplan ontwikkeld, dat met al deze factoren rekening houdt.

Er is een netwerk van routes ontworpen en (op een laagdrempelige wijze) bewegwijzerd waarmee men van huis uit (binnen een straal van 250 meter) op de route komt. Deze ommetjes die in verschillende bogen door Woerden voeren (met centraal punt NS Station Woerden) bieden de Woerdense bevolking de mogelijkheid om aan de gezonde beweegnorm te voldoen. Iedere route heeft namelijk een lengte van ca 5 kilometer waarmee men feitelijk aan de norm voldoet voor voorkomen overgewicht (60 minuten bewegen). Mensen kunnen ze bewandelen, maar ook hardlopen.

 

De routes zijn bestickerd op lantaarnpalen en zijn zowel links- als rechtsom te bewandelen. Ze zijn tevens opgenomen in de Groene Hart Recreatiegids die in 2009 is uitgekomen en huis-aan-huis bezorgd is in heel Woerden e.o. De drempels voor gebruik worden zodoende heel laag. De Ommetjes zijn ontwikkeld door de stichting Woerden Actief, i.s.m. de gemeente Woerden, en financieel mogelijk gemaakt door het VSB fonds.